Møter høsten 2017:
12. September 2017, på Samsen
10. Oktober 2017, på Samsen. Ronald Werner fra Setesdalsmuseet sa seg villig til å holde kåseri om Evje Nikkelverk

18. november 2017, på Samsen. Høstens Storauksjon

Mer detaljer kommer.

 

Stiftet: 10. September 1991

Styret i Sørlandets Aksjebrevforening består pr 12. april 2017 av:
– Formann: Leif Magne Drange
– Kasserer: Johan Kvareng
– Sekretær: Knut Gundersen
– Styremedlem: Ivar Helge Drange
– Styremedlem: Tørres Brøvig
– Varamann: Arno Larsen
– Revisor: Steinar Stiansen

Vedtekter for klubben.

Medlemsmøter:
Referat fra møte 13 Sep 2016.

Referat fra møte 11. oktober 2016 på Arkivet i Kristiansand S. kl. 19:00

 

Protokoll fra Årsmøte 12. April 2016.