Nyhetsmagasiner:
2021 – Nr. 1

Auksjoner:
7. november 2020, på Samsen. Høstens storauksjon.
18. november 2017, på Samsen. Høstens Storauksjon

Møter:
15. oktober 2020, på Samsen.
12. September 2017, på Samsen.
10. Oktober 2017, på Samsen. Ronald Werner fra Setesdalsmuseet sa seg villig til å holde kåseri om Evje Nikkelverk

Stiftet: 10. September 1991

Styret i Sørlandets Aksjebrevforening består pr 15. august 2021 av:
– Formann: Per Otto Dahl
– Kasserer: Johan Kvareng
– Sekretær: Knut Gundersen
– Styremedlem: Ivar Helge Drange
– Styremedlem: Leif Bjornes
– Revisor: Steinar Stiansen

Vedtekter for klubben.

Medlemsmøter:
Referat fra møte 13 Sep 2016.

Referat fra møte 11. oktober 2016 på Arkivet i Kristiansand S. kl. 19:00

 

Protokoll fra Årsmøte 12. April 2016.