Nyhetsmagasiner:
2021 – Nr. 1
2021 – Nr. 2
2021 – Nr. 3
2021 – Nr. 4
2022 – Nr. 5
2022 – Nr. 6
2022 – Nr. 7
2022 – Nr. 8

Auksjoner:
6. november 2021, på Samsen. Høstens storauksjon.
7. november 2020, på Samsen. Høstens storauksjon.
18. november 2017, på Samsen. Høstens storauksjon

Stiftet: 10. September 1991

Styret i Sørlandets Aksjebrevforening for 2021:
– Formann: Per Otto Dahl
– Styremedlem: Ivar Drange
– Styremedlem: Leif Bjornes
– Sekretær: Knut Gundersen
– Kasserer: Johan Kvareng

Vedtekter for klubben.

Medlemsmøter:
Referat fra møte 13 Sep 2016.

Referat fra møte 11. oktober 2016 på Arkivet i Kristiansand S. kl. 19:00

Protokoll fra Årsmøte 12. April 2016.