VELLYKKET AUKSJON I KRISTIANSAND – MED MANGE GODE PRISER!

I lokalene til Samsen Kulturhus i Kristiansand, avholdt Sørlandets Aktiebrevforening sin årlige storauksjon lørdag 17. november 2018.

Etter mye forhåndsarbeid hadde auksjons komiteen  fått på plass en spennende auksjonsliste med331 objekter, hvorav mange  interessante, sjeldne og flere unike objekter.

Før auksjonen startet var der allerede mottatt forhåndsbud fra 45 skriftlige budgivere. 73% av objektene hadde mottatt skriftlige bud, hvorav flere meget «friske» bud. Samlet utrop for alle objekter var rundt kr 184 750. Før auksjonstart, kunne man se at minimums omsetning for auksjonen ville bli minst kr 195 000. Der var 18 personer tilstede i salen, hvorav noen også ivaretok bud fra andre, dermed deltok der  nærmere 70 NAF medlemmer på denne auksjonen.  Hyggelig var det også med besøk av samlere både fra Oslo, Drammen og Stavanger!

Som ved de siste års auksjoner styrte Per Otto Dahl auksjonsklubba på en stødig måte, godt assistert av Arno Larsen, som registrerte alle data, samt hadde kontroll over fremviser, som viste alle objekter på en storskjerm. Leif O. Bjornes som ivaretok de skriftlige budgiverne.  Der ble mange gode bud dueller i salen.

Ser vi på de ulike bransjer, var der stor forskjell i innhold og interesse for de ulike samle områdene. Denne gang var det utvilsomt de mange gode bankaksjebrevene, som fikk stor interesse. Landets største samler av bank aksjebrev er i ferd med å selge seg ut, noe vi fikk glede av ved denne auksjonen. Flere meget sjeldne og enkelte unike bankaksjebrev ble frembudt. Flere av disse gikk ut til gode priser. Den andrebransjen som pekte seg ut var skip, hvor nesten alle ble solgt og flere av dem til gode priser. Ellers var der god interesse for bryggeri, gruve, hvalfangst og de «nyere» A4 aksjebrevene. Minst interesse var der for handel og lotter. Det var også tydelig at Agder aksjebrevene oppnådde stor interesse og flere gikk til overraskende gode priser.
Som resultatlisten viser var der flere gode enkeltresultater og ganske mange objekter ble budt betydelig opp og mange med flere hundre prosent. En mer fyldig rapport kommer i neste utgave av medlemsbladet Scripo-Nytt.

Auksjonen tok i overkant av to timer å gjennomføre. Der ble også tid til litt byttevirksomhet, før ti av auksjons deltakerne tok turen til restaurant Skrubbsulten, hvor Sørlandet Aktiebrevforening spanderte middag, dessert og drikke, i en hyggelig sosial tilstelning, som strakk seg over nærmere tre timer.
Ìnkludert noe ettersalg ble 85% av de 331 objektene solgt, samlet omsetning ca. kr 230 000. Se ellers den endelige resultatlisten nedenfor.

Sørlandet Aktiebrevforening vil takke alle budgivere og innleverere, som bidro til dette flotte resultatet!

Leif O. Bjornes

For å se den endelige resultatlisten i PDF-format KLIKK HER.