Medlemskontigenten er Kr. 200,- per år fra 2022.

Medlemsfordeler:

  • Scripo-Nytt – Medlemsbladet som utgis 2 ganger årlig.
  • Auksjonskatalogene til våre storauksjoner (to ganger per år).
  • 1 stk. eldre aksjebrev.
  • Adgang til Web-sidens medlemsområde som inneholder nedlastbare filer som gir en oversikt over alle norske aksjebrev vi har registrert. Her vil du kunne se hva norske aksjebrev er blitt omsatt for ved alle ”større” auksjoner i Norge siden 1989.
  • Tilgang til matrikkellisten slik andre medlemmer kan kontaktes for informasjon, bytte, kjøp, salg etc.
  • Invitasjon til årsmøte og medlemsmøter.
  • Via vårt medlemsblad gir vi ofte medlemstilbud for kjøp av rimelige aksjebrev.

Send inn skjemaet for å melde deg inn. Medlemstilbud nederst på siden.

  • Skriv inn ønsked medlemstilbud her

Velkomstgave til nye medlemmer, velg ett av følgende aksjebrev:

Nordiske Destillationsverker Oslo 1950 700
Friis og Lunds Rederiaktieselskap Drammen 1917 1000
Christen Smiths Rederi Kristiania 1920 750
Thor Thoresens Linje Kristiania 1918 500

 

Eksempler på medlemstilbuds aksjebrev: