Medlemskontigenten er Kr. 200,- per år fra 2022.

Medlemsfordeler:

  • Scripo-Nytt – Medlemsbladet som utgis 2 ganger årlig.
  • Auksjonskatalogene til våre storauksjoner (to ganger per år).
  • 1 stk. eldre aksjebrev.
  • Adgang til Web-sidens medlemsområde som inneholder nedlastbare filer som gir en oversikt over alle norske aksjebrev vi har registrert. Her vil du kunne se hva norske aksjebrev er blitt omsatt for ved alle ”større” auksjoner i Norge siden 1989.
  • Tilgang til matrikkellisten slik andre medlemmer kan kontaktes for informasjon, bytte, kjøp, salg etc.
  • Invitasjon til årsmøte og medlemsmøter.
  • Via vårt medlemsblad gir vi ofte medlemstilbud for kjøp av rimelige aksjebrev.

Send inn skjemaet for å melde deg inn. Medlemstilbud nederst på siden.

  • Skriv inn ønsked medlemstilbud her

Velkomstgave til nye medlemmer, velg ett av følgende aksjebrev:

Christen Smiths Rederi Kristiania 1920 750
Thor Thoresens Linje Kristiania 1918 500
Andresens Bank AS Christiania 1913 500
Skibs AS Braaholt Oslo 1960 1 000
Den Norske Creditbank – Litra B Oslo 1934 500
Den Norske Ruslandslinje AS Kristiania 1919 1 000
AS Folkestad & Co Oslo 1927 250
Fredriksstad Privatbank AS Fredriksstad 1916 175
AS Mesnalien Kursted for Brystsvage Christiania 1900 500
Nordisk Lyskopipapir Fabrik AS Moss 1918 500
AS Nordstrandsruten Oslo 1928 25
Norsk Oversjøisk Bank Union AS – B Kristiania 1920 1 000
AS Norsk-Sumatra Plantage Kompani Oslo 1927 1 000
Skiensfjordens Kreditbank AS Skien 1910 250
AS Vatterfjord Kristiania 1907 100
AB S Gumælius Stockholm 1919 1 000

Eksempler på medlemstilbuds aksjebrev: