Syversvolden Molydængruber_1917_1000Dette lille gruveselskapet ble registrert i Kristiania i 1917, men hadde sin virksomhet nær Drammen. Aksjekapitalen var på kr. 80 000, fordelt på 80 stk. aksjer.  Selskapet var i drift kun et snaut år, (1918) og som navnet tilsier, drev selskapet med utvinning av mineralet molybden.

Molybden er et krigsviktig mineral, det brukes som tilsats i stål, for at dette  skal få spesielle egenskaper. Omkring første verdenskrig var det mange gruveselskaper i Norge som satset på denne driften, da prisen på mineralet var ekstremt høyt.

Syversvoldens Molybdængruber A/S  produserte ca 20 tonn molybdenholdig malm, til en verdi av ca. kr. 40 000,- og arbeidsstyrken var kun 4 mann i gjennomsnitt. ask carolyn . Da krigen tok slutt, raste prisen på molybden til bunns, og driften ble raskt nedlagt.

Kilder: Norges Molybdenforekomster, NGU nr. 217  v/  Arne Bugge 1963.
Historie delt av: Ivar Drange