Av: Arno Larsen

Interessenter fra I/S Fredrikstad dannet Hankø i 1889. Men registrert i 1890 med formål passasjertransport mellom Christiania og «stederne ved Christianiafjorden. Selskapets kontor lå i Fredriksstad.

De kontraherte på høsten 1889 en ny båt ved Akers mek. Verksted. Dette ble levert våren 1890 som bygge nr 124 ved verftet med maskin nr 312. Den fikk navnet D/S Hankø, var på 130 fots lengde, 1.1 fot bred og 14.4 fot dyptgående, tonnasje 246.07 brutto register tonn. Maskinen var en triple expansion dampmaskin med 525 IHK. Dette ga båten 12.5 knops fart. Den 5 juni 1890 gikk første prøvetur fra Akers mek. Verksted og ut til Filtvet fyr.  Båten var flott utstyrt med røkesalong og damesalong på det øvre dekket. Under dekk var en stor spisesalong for 1.-plass passasjerene, et piano var instalert til de reisendes forlystelse.Hankø Dampskibsselskabet_1890_500

Aksjekapitalen lød på 106,500 kroner fordelt på 213 fullt innbetalte aksjer a 500 kroner.

Direksjonen bestod av 4 personer og var i 1890 (ved starten): William Thorvald Capjon, Magnus Sofus Sørensen, Carl Theodor Pihl og Peder Holter-Sørensen. I 1893 gikk Capjon og Pihl ut av direksjonen og som nye medlemmer ble valgt: Bertrand Eugen Heyerdahl og Thomas Fredrik Olsen Hvidsten.

Driften ble vanskelig da de konkurrerte med eierne avd D/S Glommen. Interessentene i I/S Fredrikstad hadde opprinneligt foreslått samarbeid med D/S Glommen, dette feilet. Og I/S Fredrikstad gruppen danned D/S Hankø.

Man hadde da to skip som gikk i samme rute D/S Halden for D/S Glommen og D/S Hankø. Sommeren 1890 begynte de to selskapene en priskrig. Dette inkluderete reduserte priser og pgså ved at de gikk samtidig fra Kristiania. Forholdet mellom selskapene bedret seg høsten 1890, ved at de ble enige om rutetider.

Men det var overtonnasje på ruten. D/S Hankø måtte gi seg i 1895. Skipet ble solgt til Christiansund Dampskibsselskap, senere Nordmøre Dampskibsselskab og i 1920 Møre og Romsdal Fylkesbåtar.

Men et nytt selskap ble dannet i 1897, dette ble Hankø Nye D/S. Aksjekapitalen her var på 50,000 kroner fordelt på 250 aksjer a 250 kroner. I direksjonen satt helt andre personer enn i Hankø D/S: Otto Thorvald Andersen, Nils Schultz og Klaus Wiel-Gedde.

Dette er en helt annen historie!DS Hankø

Kilder: Handelsregistret for Norge 1891, 1893 & 1897
Harald Lorentzen, Fordbåtens saga 1981