Mandal og Oplands Automobilselskab_1911_100AS Mandal- og Oplands Automobilselskab var var Vest-Agders første rutebilselskap.  Selskapet ble stiftet i Mandal i 1911, med en aksjekapital på kr. 9.000,- fordelt på 90 stk. aksjer à kr. 100. Aksjekapitalen ble i 1916 forhøyet til kr. 24 000,- fordelt på 240 aksjer a kr. 100.

Man startet driften med en Opel, nærmest en åpen stasjonsvogn, med plass til 10 personer. Motoren hadde en ytelse på kun 24 hestekrefter!

Selskapet trafikkerte de to dalførene Mandalen og Audnedalen. Allerede første driftsår brakte overskudd, så det ble både utbytte til aksjonærene, og bil nr. 2 for selskapet. Omkring 1920 hadde man utvidet rutetilbudet helt til Åseral. Ekspansjonen fortsatte, og midt på 1930-tallet, disponerte selskapet 3 busser med hele 17 seter i hver. I 1939 deltok selskapet i etableringen av Marnar Bilruter A/S, og hadde her en 25 % eierandel. Man overførte noe av virksomheten til dette selskapet, men fortsatte ruta i Audnedalen i egen regi.

I 1951 var såvel  Mandal og Oplands Automobilselskab, som Marnar Bilruter, med på å stifte Sørlandsruta A/S, et av landsdelens store rutebilselskaper.  Da ble alle bussene deres lagt inn i dette selskap. Fra da ble A/S  Mandal og Oplands Automobilselskab et «tomt» selskap, hva angår bussdrift, men man satt igjen med en større eiendom i Mandal. Denne ble i 1998 solgt til kommunen, og selskapet ble oppløst.

Kilder: Med rutebilen gjennom Vest Agder v/  Lodin Aukland – 1998.
Historie delt av: Ivar Drange