Vellykket auksjon i Kristiansand!
I lokalene til Samsen Kulturhus i Kristiansand, avholdt Sørlandets Aktiebrev forening sin årlige storauksjon lørdag 4. november 2023.
Etter mye forhånds arbeide, hadde auksjons komitéen fått utarbeidet en spennende auksjonsliste med 340 objekter, hvorav mange interessante, sjeldne og noen helt unike objekter.
Før auksjonen startet var det allerede mottatt forhåndsbud fra 36 skriftlige budgivere.  65 % av objektene hadde mottatt skriftlige bud, hvorav flere «sterke» bud! Samlet utrop for alle 340 objekter var ca. kr. 119 420,-. Før auksjonstart var det garantert en omsetning på kr 115 500!

Det var 18 NAF medlemmer tilstede i salen, dermed deltok det totalt 54 budgivere på denne auksjonen. Hyggelig at vi fikk besøk av samlere fra Drammen, Sandefjord og Stavanger! 

Per Otto Dahl styrte auksjonsklubba på en stødig måte, godt assistert av Arno Larsen, som registrerte alle data, samt hadde kontroll over storskjermen som viste bilder av alle objektene. Leif O. Bjornes ivaretok de skriftlige budgivere. Ser vi på de ulike bransjer og geografiske områder var det store forskjeller. Denne gang var det utvilsomt hvalfangst, treforedling, skip og gruve som var de mest populære bransjene. Det geografiske området var naturlig nok de lokale aksjebrev fra Agder fylket som var populære. På den andre siden av skalaen ble det mange usolgte aksjebrev fra Bergen.

Som resultatlisten viser ble det oppnådd flere gode priser på flere av objektene. Auksjonen tok to timer å gjennomføre. Før ettersalg starter, er 76,2% av objektene solgt. Omsetningen endte på kr 139 860.

Sørlandets Aktiebrevforening inviterte deltakerne til to retters middag med passende drikke til en nærliggende restaurant. 11  deltakere takket ja til dette tilbudet.  Dette ble en hyggelig sosial tilstelning, som strakk seg over nær tre timer.

Vi i Sørlandets Aktiebrevforening er veldig godt fornøyd med resultatet og vil takke alle budgivere og innleverere, som bidro til dette flotte resultatet!

Ettersalg – Se vedlagte resultatliste. Usolgte objekter kan kjøpes til utropspris + vanlige 10% salær. Her er det “først til mølla” prinsippet som gjelder! Der er fortsatt flere interessante aksjebrev og lotter, blant de usolgte. Ettersalget avsluttes onsdag 8 november. Dagen etter pakkes og sendes objektene ut med posten, om ikke annet er avtalt.

KLIKK HER for å laste ned resultatlisten.

Leif O. Bjornes