Rutebiltrafikken mellom Kristiansand og Vennesla ble startet allerede i 1917, etter henstilling fra fabrikkene der oppe.
I 1921 fikk brødrene Johannes og Bendik Terjesen fra Kristiansand, konsesjon på strekningen Samkom – Grovane – Vennesla – Mosby – Kristiansand.  Johannes Terjesen fikk også konsesjon for Vågsbygden i 1922 (Vaagsbygdruta), men siden Terjesen var Adventisk kunne han ikke kjøre rutene på lørdager da denne dagen var hellig, lørdagsrutene ble derfor kjørt av Kristian Brøvig. I 1924 ble konsesjonen for Vågsbygden overtatt av Kristian Brøvig sammen med hans partner Tharald Gjerustad. Partneren solgte seg ut etter kort tid og Kristian Brøvig drev videre alene i alle år senere.

Den første tiden ble Venneslaruten drevet som et privat foretak, men i 1932 gikk man over til aksjeselskapsformen. Kapitalen ble satt til kr. 21 000 fordelt på 42 stk. aksjer à kr. 500,- og man antok navnet Mosby –  Venneslaruten A/S. Et styre på 4 personer ble valgt, og disse var: Johannes Terjesen,  Bendik Terjesen,  Bernhard Olsen, og Nils Torvund.  –  Bendik Terjesen kjørte forøvrig denne ruta i hele 25 år.

I begynnelsen av 1930-årene disponerte man 8 biler og selskapet holdt det gående fram til 1950, da det kom istand en sammenslutning med andre lokalruter i området.  Det nye sammensluttede selskapet fikk navnet  A/S  Torridalens Bilruter, og allerede i 1955 hadde dette selskap hele 19 busser i drift.

A/S  Torridalens Bilruter eksisterte fram til 01.01.1986, da det sammen med Vaagsbygdruten, A/S Ruteexpressen (bybussen), og Lillesand og Topdalens Bilruter A/S (LTB), dannet det nye storselskapet Bussen Trafikkselskap A/S. Det nye selskapet hadde på det meste 140 busser og ble avviklet 01.01.2011 etter 25 års drift. Nettbuss Sør A/S overtok da trafikken i Kristiansandsområdet etter å ha vunnet anbud.

Historie delt av: Ivar Drange<