84 % SOLGT – VELLYKKET AUKSJON I KRISTIANSAND – MED FLERE GODE PRISER!

I lokalene til Samsen Kulturhus i Kristiansand, avholdt Sørlandets Aktiebrevforening sin årlige storauksjon lørdag 2 november 2019.
Etter mye forhåndsarbeid hadde auksjonskomitéen fått på plass en spennende auksjonsliste med 328 objekter, hvorav mange interessante, sjeldne og hvorav flere unike objekter. Før auksjonen startet var det allerede mottatt forhåndsbud fra 38 skriftlige budgivere og rundt to tredjedeler av objektene hadde mottatt skriftlige bud, hvorav flere meget «friske» bud. Samlet utrop for alle objekter var rundt kr. 184 000,-.
Det var 17 personer tilstede i salen, hvorav noen også ivaretok bud fra andre, dermed deltok rundt 60 NAF medlemmer på denne auksjonen. Hyggelig var det også med besøk av en samler fra Drammen.
Som ved de siste års auksjoner styrte Per Otto Dahl auksjonsklubba på en stødig måte, godt assistert av Arno Larsen, som registrerte alle data, samt hadde kontroll over fremviser, som viste alle objekter på en storskjerm. Leif O. Bjornes ivaretok de skriftlige budgiverne. Der ble mange gode bud dueller i salen.

Ser vi på de ulike bransjer, var det stor forskjell i innhold og interesse for de ulike samleområder. Denne gang var det utvilsomt skip og mange gode bankaksjebrev, som fikk størst interesse. Landets største samler av bank aksjebrev er i ferd med å selge seg ut, noe vi fikk glede av også ved denne auksjonen. Flere meget sjeldne og enkelte unike bankaksjebrev ble frembudt. Flere av disse gikk ut til gode priser. Den andre bransjen som pekte seg ut var skip, hvor nesten alle ble solgt og flere av dem til gode priser. Ellers var det god interesse for gruve, næringsmiddel, transport og de «nyere» A4 aksjebrevene. Likevel var det de lokale aksjebrevene fra Agder fyllkene som gav de spenstigste bud duellene i salen og flere meget gode priser ble oppnådd. Minst interesse var der for forsikring, handel og hvalfangst. Som resultatlisten viser var det flere gode enkeltresultater og ganske mange objekter ble budt betydelig opp.

En mer fyldig rapport fra auksjonen kommer i neste utgave av medlemsbladet Scripo-Nytt.

Auksjonen tok to timer å gjennomføre. Det ble også tid til litt byttevirksomhet, før ti av auksjons deltakere tok turen til restaurant Skrubbsulten, hvor Sørlandet Aktiebrevforening spanderte middag, dessert og drikke, i en hyggelig sosial tilstelning, som strakk seg over mer enn tre timer.
Inkludert ettersalg ble 84 % av de 324 objektene solgt, samlet omsetning ca. kr. 204 000. (Samlet utrop for alle objekter var ca. kr. 184 000.) Se ellers den endelige resultatlisten.

INNLEVERING NESTE AUKSJON. Har du «bedre» objekter til neste års auksjon? Den holdes i Kristiansand i november 2020. Send gjerne en oversikt over hva du har til: Leif O. Bjornes e-post: leifo.bjornes@gmail.com   – Adresse: Malmveien 5 E, 4629 Kristiansand. Eller ta kontakt via telefon 995 50 324. Frist for innlevering er 1 september 2020.

De to Bilder viser glimt fra auksjonssalen – Foto tatt av Per Holter Andersen.

Leif O. Bjornes