Meget vellykket auksjon i Kristiansand med gode priser!
I lokalene til Samsen Kulturhus i Kristiansand, avholdt Sørlandets Aktiebrev forening sin årlige storauksjon lørdag 6. november 2021.
Etter mye forhånds arbeide, hadde auksjons komitéen fått på plass en spennende auksjonsliste med 331 objekter, hvorav mange interessante, sjeldne og noen helt unike objekter.
Før auksjonen startet var det allerede mottatt forhåndsbud fra 39 skriftlige budgivere.  60 % av objektene hadde mottatt skriftlige bud, hvorav flere meget «friske»! Samlet utrop for alle objekter var ca. kr. 157 905,-. Før auksjonstart kunne man se at minimumsomsetning ville bli kr. 146 600,-.

Det var 18 personer tilstede i salen, hvorav noen også ivaretok bud fra andre, dermed deltok det totalt 60 NAF medlemmer på denne auksjonen.  Hyggelig at det var besøk av utenbys samlere!

Nytt på auksjonen denne gang var at Leif O. Bjornes debuterte med auksjons klubba fordi vår faste auksjonarius Per Otto Dahl nesten hadde mistet stemmen. Han ivaretok de skriftlige budgivere. Arno Larsen registrerte som vanlig alle data, samt hadde kontroll med å vise objektene på storskjerm.

Som resultatlisten viser var det flere meget gode og flere oppsiktsvekkende høye resultater, enkeltresultater og ganske mange objekter ble budt betydelig opp og mange med flere hundre prosent.  Noen eksempler på dette er: Hallingdalens Forenede D/S, 1968 fra kr 250,- til kr 1 550,-. Niord rederiet, Flekkefjord 1972 fra kr 1 800,- til kr 8 100,-. Fostvedt, Kristiansand 1951 fra kr 150,- til kr 1 050,-. Argus Margarinfabrikk, Arendal 1947, fra kr 250,- til kr 1 220,-, Ål rutelag fra kr 350,- til kr 3 600,-.

Ser vi på hva som var mest «hot» denne gang, var det som vanlig god interesse for flere Agder brev. De tre beste bransjene denne gang var skip, transport og treforedling. Mindre interesse enn vanlig var det for bank, bryggeri og lotter.

Auksjonen tok to timer å gjennomføre. Det ble også tid til litt byttevirksomhet, før syv av auksjons deltakere tok turen til restaurant Skrubbsulten, hvor Sørlandet Aktiebrev forening spanderte middag, dessert og drikke, i en tre timers hyggelig sammenkomst.

Før ettersalg var 72 % av de 331 objektene solgt. Inkludert ettersalg ble det endelige resultatet en salgsprosent på 78.  Samlet omsetning ble ca. 209 000,- som er ca. 32 % over samlet utrop for alle 331 objekter.
Se ellers den endelige RESULTATLISTEN (PDF-fil).

Sørlandet Aktiebrev forening vil takke alle budgivere og innleverere, som bidro til dette gode resultatet!

Leif O. Bjornes