Vellykket auksjon i Kristiansand!
I lokalene til Samsen Kulturhus i Kristiansand, avholdt Sørlandets Aktiebrev forening sin årlige storauksjon lørdag 5. november 2022.
Etter mye forhånds arbeide, hadde auksjons komitéen fått på plass en spennende auksjonsliste med 326 objekter, hvorav mange interessante, sjeldne og noen helt unike objekter.
Før auksjonen startet var det allerede mottatt forhåndsbud fra 42 skriftlige budgivere.  Hele 72 % av objektene hadde mottatt skriftlige bud, hvorav flere «friske»! Samlet utrop for alle 326 objekter var ca. kr. 128 795,-. Før auksjonstart kunne man se at minimumsomsetning ville bli mer enn kr. 129 400,-.

Det var 11 NAF medlemmer tilstede i salen, dermed deltok det totalt 52 budgivere på denne auksjonen. Hyggelig at vi fikk besøk av en samler fra Drammen! 

Per Otto Dahl styrte auksjonsklubba på en stødig måte, godt assistert av Arno Larsen, som registrerte alle data, samt hadde kontroll over storskjermen som viste bilder av alle objektene. Leif O. Bjornes ivaretok de skriftlige budgivere. Ser vi på de ulike bransjer, var det stor forskjell for de ulike samle områder. Denne gang var det utvilsomt en fin gruveavdeling, hvalfangst, transport og treforedling, som var de mest populære bransjene denne gang. Også de lokale aksjebrev fra Agder fylket var populære.

Av gode enkeltresultater kan nevnes; Arendals Feldspatmølle, 1899, ble budt opp fra kr 1000 til kr 2400. Nordlandske Malmfelter, Tromsø 1906 fra kr 1800 til kr 2500. Tysse Grube, Arendal 1901, ble klubbet på kr 2200 (utrop kr 1000) Auksjonens “topp” objekt Kosmos, Sandefjord 1910, ble auksjonens klart dyreste objekt og ble klubbet på kr 12200 (utrop kr 9000) Unike Pelagos, Sandefjord, 1937, ble budt opp fra kr 800 til kr 2100. En sjelden variant av Norsk Hydro – Elektrisk Kvælstoffabrik, gikk hele veien fra kr kr 1200 til kr 4000, hvor der var to like bud og flere noe lavere. Klosters Rederi, Oslo 1925, i noe dårlig kvalitet 4, utstedt til Statsminister Christian Michelsen og signert av statsminister Gunnar Knudsen, dette doblet seg fra kr 1200 til kr 2400. Populære Skibladner og Færdesmanden, Lillehammer 1855, i uvanlig god kvalitet, ble budt opp fra kr 2400 til kr 6900. Et lokalt skipsaksjebrev Songvaar, Kristiansand 1959, fra Rasmussen gruppen, ble ble etter en frisk bud duell, budt opp fra kr 350 til kr 1350. 

Auksjonen tok to timer å gjennomføre. Inkludert litt ettersalg, er hele 88,3% av objektene solgt, nå når det er knappe tre dager igjen av ettersalget. Omsetning så langt er kr 158 355.

Sørlandets Aktiebrevforening inviterte deltakerne til to retters middag med passende drikke til en nærliggende restaurant. Åtte av deltakerene takket ja til dette tilbudet.  Dette ble en tre timers hyggelig sosial tilstelning, som strakk seg over tre timer.

Vi i Sørlandets Aktiebrevforening er veldig godt fornøyd med resultatet og vil takke alle budgivere og innleverere, som bidro til dette flotte resultatet!

KLIKK HER for å laste ned resultatlisten.

INNLEVERING TIL NESTE AUKSJON
Vi er interessert i bedre objekter til vår neste storauksjon i november 2023. Send en liste over hva du ønsker å levere inn til følgende e-post: leifo.bjornes@gmail.com – så ser vi hva vi kan bruke. Innleveringsfrist 1. september 2023.

Leif O. Bjornes