PLANLAGTE  AKTIVITETER!

Østlandets Aksjebrev Forening vil bli den 3/10- 2017 og Tema er Fred.Olsen selskapene.
Deres tidligere økonomidir. holder foredrag i det gamle og ærverdige styrerommet i Fred. Olsens gt.

Maks 15 pers. Medlemmer i NSFS er også velkommen. Tror det blir et spennende møte.

Hilsen Oddvar Walle Jensen

Østlandets Aksjebrev Forening Stiftet 15 Sep. 2015.

I Styret:

Formann: Oddvar Walle Jensen-   mail: owallejensen@gmail.com-  mobil:  932 45 328
Kasserer: Ole-Martin Røseth-  mail: omr@atlantica.as –  mobil : 930 68 100
Sekretær: John Ravlo  mail: john@ravlo.no  –  mobil:  918 62  698