Meget vellykket auksjon i Kristiansand med gode priser!
I lokalene til Samsen Kulturhus i Kristiansand, avholdt Sørlandets Aktiebrev forening sin årlige storauksjon lørdag 7 november 2020.
Etter mye forhånds arbeide, hadde auksjonskomitéen fått på plass en spennende auksjonsliste med 328 objekter, hvorav mange interessante, sjeldne og noen helt unike objekter.
Før auksjonen startet var det allerede mottatt forhåndsbud fra 39 skriftlige budgivere.  Rundt to tredjedeler av objektene hadde mottatt skriftlige bud, hvorav flere meget «friske» bud!

Det var 19 NAF medlemmer tilstede i salen, hvorav noen også ivaretok bud fra andre, dermed deltok det totalt 62 budgivere  på denne auksjonen.  Hyggelig at der var besøk av seks medlemmer utenfor Kristiansands regionen.

I disse Corona tider måtte vi også følge gjeldende smitteverns regler, noe som holdt på å bli et problem da lokalene dagen før hadde fått begrensninger til kun å ta imot 16 personer, mot tidligere 26 personer. Da auksjonen allerede var i gang når dette ble påpekt, fikk vi snakket oss ut av problematikken og auksjonen kunne fortsette.

Som ved de siste års auksjoner styrte Per Otto Dahl auksjonsklubba på en stødig måte, godt assistert av Arno Larsen, som registrerte alle data, samt hadde kontroll over storskjerm, som viste fram alle objekter. Leif O. Bjornes ivaretok de skriftlige budgiverne. 

Ser vi på de ulike bransjer, var det stor forskjell for de ulike samle områder. Denne gang var det utvilsomt lokale aksjebrev samt skip som fikk størst interesse.  Ellers var det også god interesse for bank og de nyere A4 brevene, som også tiltrakk seg mange kjøpere.  Minst interesse enn vanlig var det denne gang for bryggeri og media. Som resultatlisten viser var det flere «oppsiktsvekkende» gode resultater etter lange og gode bud dueller.

Auksjonen tok i overkant av to timer å gjennomføre. Det ble også tid til litt byttevirksomhet, før åtte av auksjons deltakere tok turen til restaurant Skrubbsulten, hvor Sørlandet Aktiebrev forening spanderte middag, dessert og drikke, i en hyggelig sosial tilstelning, som strakk seg over nær tre timer.
De tre auksjonsfasene kan oppsummeres slik: Før auksjonsstart, hadde vi bud på nær 67% av de 328 objektene. Etter auksjon, men før ettersalg,  var ca. 78% av objektene solgt. Inkludert ettersalg, ble ca. 85% av objektene solgt, samlet omsetning kr 171 000. (Samlet utrop for alle 328 objekter er kr 129 000.) Se ellers den endelige RESULTATLISTEN.

Sørlandet Aktiebrevforening vil takke alle budgivere og innleverere, som bidro til dette gode resultatet!

Leif O. Bjornes