Østlandets Aksjebrev Forening ønsker velkommen til 30-års jubileumsauksjn for Norsk Selskap for Scripofili den 20 og 21 April 2018.

Dette sjeldne aksjebrev har bare vært framme på auksjon 2 ganger. Henholdsvis 1992 og 1999. Sist omsatt for ca kr. 4000. Blir spennende å se hva markedet vil betale i dag.

Mer enn 500 objekter. Programmet er som følger:
Fredag 20.april
kl. 1700 – Visning av objktene
kl. 1800 – Årsmøre i Østlandets Aksjebrev Forening
kl. 1900 – Årsmøte i Norsk Selskap for Scripofili
kl. 2000 – Jubileums middag på Scandic Sollie Hotell. (kr. 300 i sponsorbidrag fra NSFS og ØAF.
Lørdag 21. april
kl. 0900- Visning av objektene, samt registrering av budgivere
kl.1200 – Auksjon – Live i salen ( innlagte pauser)
kl. 1500 – Utlevering av objekter
Muligheter for overnatting

Påmelding til owallejensen@gmail.com

Velkommen til alle gamle og nye medlemmer