Årets auksjon som også er en jubileumsauksjon blir denne gangen kun avviklet som en auksjon med skriftelige bud, grunnet myndighetens smittevernregler.   Budfristen er satt til 26/4 kl. 1800.  Hvis du ikke er medlem i Norsk Aksjebrev Forening send en mail til owallejensen@gmail.com for å få tilsendt auksjonskatalogen på PDF.

Årets jubileumkatalog er på hele 79 sider og det er ca. 600 objekter som  skal selges.         

Illustarsjoner til samtlige objekter finner du her.