Nyheter på hjemmesiden (25. september 2017)

Hilsen, Arno Larsen (larsena@yahoo.com)