Nyheter på hjemmesiden (19. November 2017)

Hilsen, Arno Larsen (larsena@yahoo.com)