Nyheter på hjemmesiden (20. Febrar 2017)

  • 20. Februar 2017: Lagt inn siste medlemsblad Scriponytt nr 62.
  • 02.  Februar 2017:  Nye aksjebrev registrert i Januar  2017.
  • 08. Januar 2017: For den interesserte: Jeg har registrert 4666 aksjebrev selskaper, 7451 utgaver. Av disse har jeg bilder av 6664 (89%).
    Eksempel på Aksjebrevkatalog tilgjengelig her! Interessert i å kjøpe, kontakt meg.
  • 26. desember 2016:  Oppdaterte selskapshistorier, se under Historikk
Hilsen, Arno Larsen