Medlemskontigenten er Kr. 400,- per år fra 2017.

Medlemsfordeler:

  • Scripo-Nytt – Medlemsbladet som utgis 2 ganger årlig.
  • Auksjonskatalogene til våre storauksjoner (to ganger per år).
  • 1 stk. eldre aksjebrev.
  • Adgang til Web-sidens medlemsområde som inneholder nedlastbare filer som gir en oversikt over alle norske aksjebrev vi har registrert. Her vil du kunne se hva norske aksjebrev er blitt omsatt for ved alle ”større” auksjoner i Norge siden 1989.
  • Tilgang til matrikkellisten slik andre medlemmer kan kontaktes for informasjon, bytte, kjøp, salg etc.
  • Invitasjon til årsmøte og medlemsmøter.
  • Lavere salær ved innlevering av objekter til våre auksjoner  (10%  for medlemmer og 15% for ikke medlemmer).
  • Via vårt medlemsblad gir vi ofte medlemstilbud for kjøp av rimelige aksjebrev.

Send inn skjemaet for å melde deg inn.